Cesta ke zdravému životnímu stylu

Přířučka pro pečující

Příručka pro pečující je pomůckou a manuál pro osoby, které mají v péči osobu se sníženou soběstačností.

Grantík Charity Český Těšín opět přináší radost v předvánočním období

Český Těšín – V závěru listopadu se v sídle Charity Český Těšín sešla komise, aby vyhodnotila došlé žádosti o finanční příspěvek v rámci systému malých grantů "Grantík Charity Český Těšín". K rozdělení bylo i letos 80 tisíci korun podpořeno 10 osob s handicapem.

Arteterapie v Charitním středisku „Kometa“ přinesla radost i užitek místním dětem

Díky realizovanému projektu (Arte)terapie pro „Kometu“ podpořeného Nadačním fondem Albert mohly děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Charitního střediska „Kometa“ rozšířit své aktivity o techniky arteterapie. Ty jsou prospěšné při navazování kontaktů pracovníku s dětmi, zlepšení jejich vzájemné spolupráce a při řešení problému v oblasti mezilidských vztahů, životních změn a výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Zdravý spánek v Charitním domě pokojného stáří a Charitním domě pro seniory

Český Těšín – Klienti v domovech pro seniory Charity Český Těšín nyní mohou spát zdravě. Díky realizovanému projektu Evropské unie „Zdravý spánek na nových postelích“ v rámci výzvy č. 2.1-36 Modernizace vybavení sociálních služeb operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko mohou uléhat na nových postelích, které jim dopřávají nejen mnohem větší pohodlí a zdravější spánek, ale také možnost manipulace s lůžkem bez asistence personálu domova.

Grantík Charity Český Těšín bude opět pomáhat potřebným

Český Těšín - Charita Český Těšín v letošním roce opět vyhlašuje projekt Grantík, systém malých grantů na pomoc osobám s postižením. Žádost o příspěvek je možno podat do října 2015.

Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná, Charita Český Těšín děkuje

Český Těšín – Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2015. Výnos koledování opět činí více než 900 tisíc korun, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla. Českotěšínská Charita děkuje štědrým dárcům a jako poděkování zve koledníky do kina a do divadla.

I letos Tři králové přijdou k Vám…

Český Těšín – S počátkem nového roku začalo také koledování Tříkrálové sbírky 2015. Skupinky charitních koledníků roznášejí do našich domovů přání pokoje. Do Tříkrálové sbírky, která se již více než 10 let koná na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla, se tak jako v loňských letech zapojí i Charita Český Těšín.

Grandík Charity Český Těšín naděluje

Český Těšín – Na začátku prosince 2014 proběhlo vyhodnocení došlých žádostí o finanční příspěvek v rámci systému malých grantů „Grandík Charity Český Těšín.“ Charita Český Těšín rozdělila mezi deset handicapovaných 80 tisíc korun. V současnosti jsou podepisovány darovací smlouvy a odesílány peníze.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás