Charita Český Těšín oceňovala

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 5. 12. 2011

 

Český Těšín – 4. prosince 2011 byly v rámci Adventního hudebního odpoledne Charity Český Těšín uděleny třem osobám Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011. Tuto cenu uděluje českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 15. 9. 2011

 

Český Těšín – Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Tříkrálová sbírka se povedla, Charita Český Těšín děkuje dárcům i koledníkům

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 21. 1. 2011

 

Český Těšín – Charita Český Těšín dokončila rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2011. Výnos koledování za Charitu Český Těšín činí 880 tisíc, což je o 70 tisíc více než v loňském roce.

Charitní koledníci navštívili českotěšínskou radnici

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 7. 1. 2011

 

Český Těšín – Skupinka charitních koledníků navštívila na Tři krále českotěšínskou radnici, kde byli koledníci vřele přivítáni starostou a místostostarosty.  Charitní Tříkrálová sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla a trvá do 14. ledna 2011.

„Děti dětem“ pomůžou na Ukrajině

Tisková zpráva Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Český Těšín, 14. 12. 2010

 

Český Těšín, Ostrava – Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Děti dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v domovech pro děti a matky v tísni. Sbírka trvá až do konce roku 2010.

Charita Český Těšín ocenila šest osob

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 12. 11. 2010

 

Český Těšín – 11. prosince 2010 převzalo v rámci Adventního koncertu Charity Český Těšín šest osob cenu sv. Mikuláše. Tuto cenu uděluje českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.

Tříkrálová sbírka skončila, Charita Český Těšín děkuje

Český Těšín – Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2013. Výnos koledování činí více než 800 tisíc korun, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla. Českotěšínská Charita děkuje dárcům a jako poděkování zve koledníky do kina.

Koledování Tříkrálové sbírky 2016

Novým rokem bylo započato v letošním roce již šestnácté koledování Tříkrálové sbírky. Opět po roce v období prvních 14 dní v lednu navštěvují naše domovy tříkráloví koledníčci, přinášející koledu a přání požehnaného roku 2016.

Tříkrálové koledování bylo opět úspěšné, Charita Český Těšín děkuje

Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci již šestnácté celonárodní Tříkrálové sbírky. Výnos koledování českotěšínské charity je opět vyšší než v roce předešlém a jeho celková částka se blíží téměř milionu korun.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás