Koledování v Českém Těšíně a okolí

Koledování v Českém Těšíně a okolí

Až do 14. ledna 2018 vyráží koledníci Tříkrálové sbírky zvěstovat šťastný nový rok.

I v městech a obcích, které spadají do působnosti Charity Český Těšín, navštěvují stovky koledníků domácnosti, domy, firmy, oslovují lidi na ulicích. Jejich koledování přináší nejen radostné poselství, ale také umožňuje zapojit se do pomoci lidem v nouzi. Obrazové střípky z koledování dokazují, že koledování je nejen pro dospělé dobrovolníky, ale zejména pro dětské koledníčky veselé a plné nadšení.


My Tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví vinšujem Vám…

Kamila Malyszová