Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Tříkrálová sbírka se letos konala již po osmnácté. Na 20 městských a obecních úřadech bylo v prosinci zapečetěno celkem 213 pokladniček.

Některé pokladničky zůstaly prázdné, některé skupinky onemocněly, a tak po Novém roce vyrazilo s Božím požehnáním a přáním všeho dobrého do svých rajónků 162 kolednických skupinek skládajících se ze tří králů – Kašpara, Melichara, Baltazara a případně dospělého doprovodu. Počasí letošní sbírce přálo, neboť mrazy přišly až během druhého týdne koledování, a tak si to koledníci pěkně užili. Střípky z koledování můžete shlédnout na našich webových stránkách, nebo na facebookových stránkách Charity www.fb.com/charitaceskytesin. Po skončení sbírky opět začalo pilné rozpečeťování na úřadech, kde byly pokladničky i předtím zapečetěny a celkový výtěžek činí rekordních 1 067 335 Kč. Průměrný výtěžek na každou využitou pokladničku je 6 629 Kč. Nejvyšší výtěžek na jednu pokladničku byl v obci Albrechtice, a to konkrétně 21 664 Kč.

Celkový výnos je téměř o 15 % vyšší než v loňském roce a jedná se o nejvyšší výtěžek v historii Charity Český Těšín. Obcím Albrechtice a Stonava se dokonce podařil zdvojnásobit výnos oproti loňskému roku. V rámci ostravsko-opavské diecéze se zvýšil letošní výsledek koledování o 2 169 877 Kč na celkových 17 853 427 Kč.

Kromě vybraných peněz se v pokladničkách tradičně našla rybí šupina a několik mincí zahraničních měn - např. americký dolar, chorvatská kuna, polský zlotý a také již neplatné československé mince.

Letošní rekordní výtěžek půjde na mnohé dobročinné projekty a aktivity. Za peníze bude např. opraveno osvětlení v Charitním domě pro matky v tísni a v Domě pokojného stáří je potřeba vylepšit protipožární ochranu a nainstalovat nové bezpečnostní madla do koupelen. Sbírka pomůže také dětem v Charitním středisku „Kometa“, kde peníze pomohou s novým vybavením klubovny a podpoří nové aktivity. Část peněz půjde na nové prostory pro Charitní ošetřovatelskou službu a Charitní poradnu. Výčet všech schválených záměrů je k dispozici zde.

„Jménem Charity Český Těšín srdečně děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce 2018 podíleli. Veliký dík patří všem dárcům za štědré přijetí charitních koledníků, organizátorům za jejich pomoc se zabezpečením sbírky a zejména všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by sbírka nebyla možná,“ děkuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika Klimková.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na našich webových stránkách zde.

 

Věra Zlá, Petr Šelong

TKS_2018_316x125_podpis_dekujeme_150dpi