Charitní poradna

Ostravská 285, Český Těšín, 737 01
  • Tel.: 603 287 231, 731 454 650
 
Posláním Charitní poradny je poskytnutí informace, rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.
Charita Český Těšín

Seznam lidí:

Mgr. Jana Turoňová - odpovědný vedoucí / sociální pracovník Mgr. Michal Kawulok - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás