Středisko pečovatelská služba

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Iveta Selingerová - vedoucí pečovatelské služby
  • Tel.: 224 252 738, 737 282 816
 
Arcidiecézní charita Praha

Seznam lidí:

Iveta Selingerová - vedoucí pečovatelské služby

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás