Bc. Andrea Branná

  • Tel.: 603 287 959
  • andrea.branna377/377ceskytesin.charita.cz
  • zástupkyně ředitelky, vedoucí pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní dům pro matky v tísni - vedoucí střediska, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Charitní dům pro matky v tísni - vedoucí střediska, sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás