Dita Krčmářová

  • Tel.: 487 829 881, 774 116 048
  • krcmarova528/528fchcl.cz
  • personalista

Organizace:


Seznam zařízení:

Farní charita Česká Lípa - personalista Farní charity Česká Lípa

Seznam služeb:

Dobrovolnické centrum - vedoucí Dobrovolnického centra
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás