Agentura asistenční služby pro lidi s tělesným postižením


  • Tel.: 224 252 738, 737 282 816
 
Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí služby: Iveta Selingerová - vedoucí služby osobní asistence

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Posláním naší služby je pomáhat uživateli s běžnými činnostmi tak, aby mohl žít ve svém prostředí (hygiena, oblékání, péče o domácnost apod.), doprovázet uživatele v terénu tak, aby si mohli zařídit osobní záležitosti sami (nákupy, lékař, úřad, zájmové aktivity apod.). Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatelů – prostřednictvím osobních asistentů pomáhat lidem s tělesným postižením s činnostmi, které nezvládnou vlastními silami a umožnit jim tak naplňovat své individuální potřeby.

Časový rozvrh služby:

Po – pá: 7.00 – 20.00

So – ne: 7.00 – 16.00


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Iveta Selingerová - vedoucí služby osobní asistence
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás