Charitní služby pro domácnosti


  • Tel.: 733 625 925, 605 912 918
 
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Jiřina Grebeňová - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Charitní služby pro domácnosti nabízí pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu, dle zákona o soc. službách, ale nástavbu, doplňkovou službu pro seniory a osoby s omezenou soběstačností.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jiřina Grebeňová - vedoucí služby Danuta Juroszek - administrativní pracovník Vojtech Valchoň - údržbář
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás