Dům klidného staří sv. Anny


  • Tel.: 383 323 281, 777 887 158
 
Sousedovice 40, Strakonice, 386 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Ceník fakultativních služeb ke stažení

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Polanová, DiS. - sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice Bc. Olga Medlínová, DiS. - ředitelka OCH Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice Pavla Piklová - vedoucí pracovníků přímé péče Ludmila Dendisová - vedoucí zdravotní sestra sesterna - Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice - pracoviště zdravotních sester
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás