Preventivní programy "Maják"


  • Tel.: 603 287 666, 606 285 741
 
Mírová 1684/8, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska, lektor

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Preventivní programy "Maják" - zajišťují zejména realizaci preventivních programů pro žáky základních škol. Mimo to poskytuje i další formy služeb primární prevence - poradenský a intervenční servis, podpora prevence sociálně patologických jevů, apod. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Gabriela Sireková - pracovník v sociálních službách Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska, lektor
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás