Adresář Charity ČR

Bauerová Yvona

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 089    chpssvihov735/735klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Pecháčková Yvona

pracovník sociálních služeb
Charita Uherské Hradiště
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás