Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Martin Hořínek

ředitel
Tel: 605 232 813    martin.horinek913/913charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    martin.horinek227/227charitafm.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor
Tel: 599 525 956, 731 625 864    gabriela.horinkova786/786dchoo.charita.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí zařízení
Tel: 553 034 170, 731 534 061    lucie496/496ostrava.charita.cz
Charita Ostrava

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640    frantisek.horsak979/979charita.cz
Charita Hrabyně

Daria Hóta

vedoucí Centrum pomoci sv. Rafaela
Tel: 733 592 289    rafael426/426jablunkov.charita.cz
Charita Jablunkov

Lucie Hrdličková, DiS.

Sociální pracovnice
lucie.hrdlickova674/674dchoo.charita.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí technického úseku Dům pokojného stáří
Tel: 731 513 941    pavel.hrtus773/773charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299    nikola.hrtusova451/451charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 733 676 609    stanislava.hruzkova904/904charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Alina Humel

propagační pracovník
Charita Český Těšín

Kateřina Imrichová - SM. Miriam

vedoucí zařízení
Tel: 599 508 504, 733 676 601    krystof700/700ostrava.charita.cz
Charita Ostrava

Bc. Miroslava Ivanovová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 725 104 445    miroslava.ivanovova638/638krnov.charita.cz
Charita Krnov

Helena Jakovenková

pečovatelka
Tel: 731 133 015   
Charita Frýdek-Místek

JUDr. Marek Jakubík

advokát - Bezplatná právní poradna
info920/920jablunkov.charita.cz
Charita Jablunkov

Mgr. Lenka Janečková

sociální pracovnice Poradenského centra
Tel: 737 627 872, 595 171 681    poradna.frydlant603/603charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Bc. Zuzana Janků, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 553 793 401, 731 625 780    vlastovicky509/509charitaopava.cz
Charita Opava

Bc. Iva Janůlková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 733 610 287    iva.janulkova652/652dchoo.charita.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Václav Jícha

pracovník sociálních služeb
Tel: 599 527 496    frantisek.noc442/442ostrava.charita.cz
Charita Ostrava

Mgr. Dominika Jonáková

vedoucí služby ZOOM, sociální pracovnice
Tel: 732 449 204    zoom505/505charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás