Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Helena Jakovenková

pečovatelka
Tel: 731 133 015   
Charita Frýdek-Místek

JUDr. Marek Jakubík

advokát - Bezplatná právní poradna
info145/145jablunkov.charita.cz
Charita Jablunkov

Mgr. Lenka Janečková

sociální pracovnice Poradenského centra
Tel: 737 627 872, 595 171 681    poradna.frydlant515/515charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Bc. Zuzana Janků, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 553 793 401, 731 625 780    vlastovicky908/908charitaopava.cz
Charita Opava

Bc. Iva Janůlková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 733 610 287    iva.janulkova359/359dchoo.charita.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Václav Jícha

pracovník sociálních služeb
Tel: 599 527 496    frantisek.noc503/503ostrava.charita.cz
Charita Ostrava

Mgr. Dominika Jonáková

vedoucí služby ZOOM, sociální pracovnice
Tel: 732 449 204    zoom570/570charitafm.cz
Charita Frýdek-Místek

Bc. Šárka Jonsztová

vedoucí střediska
Tel: 731 133 261    sarka.jonsztova859/859ceskytesin.charita.cz
Charita Český Těšín

Bc. Daniel Jurčík

sociální pracovník,vedoucí, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451    daniel.jurcik318/318krnov.charita.cz
Charita Krnov

Vítězslava Juříčková

vedoucí zařízení
Tel: 733 676 650    vitezslava.jurickova252/252frenstat.charita.cz
Charita Frenštát p.R.

Mgr. Miroslav Juroška

sociální pracovník OSP/terapeut
Tel: 739 552 307    miroslav.juroska144/144dchoo.charita.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

Danuta Juroszek

administrativní pracovník
Tel: 605 912 918    danuta.juroszek981/981ceskytesin.charita.cz
Charita Český Těšín
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás