Podpořte nás

 

Charita Český Těšín je neziskovou organizací. Pro realizaci našich aktivit a naši kvalitní službu potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru, a to jak ve formě materiální, psychické, duchovní, ale také finanční. Podpora neziskového sektoru jak sférou komerční, tak také jednotlivci je jednou z charakteristik rozvinuté a společensky zodpovědné občanské společnosti. Konec konců, škála služeb poskytovaných našimi zařízeními je široká, a nikdo z nás nevíme, kdy některou z nich budeme sami potřebovat.


Co můžete podporou Charity Český Těšín získat?

  • Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují.
  • Samozřejmostí pro nás je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových stránkách, vybraných tiskových materiálech, při konkrétních veřejných akcích, apod. Případná smlouva o reklamě je pak nákladem na dosažení zajištění a udržení příjmu dle  § 24 zák. č. 586/1992 Sb. zákona o daních s příjmu (daňově uznatelným nákladem).
  • Další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

 

Podpořit nás můžete také přímo z webu:

 

V případě zájmu, se můžete také obrátit na c.qo4YsVVtQjEKs%WkvDaYSSVvcjKm9k67P~Qlt6JT6jeO41i7PaQkR6jWmKf., kde Vám vystavíme potřebnou smlouvu a domluvíme se na využití a propagaci daru.

Činnost Charity Český Těšín můžete také podpořit svými nákupy na internetu díky portálu givt.cz. Mezi registrovanými obchody je již řada známých e-shopů a slevových portálů. Více informací nejdete zde.


Děkujeme za Vaši podporu a důvěru, vždyť přece SPOLU TO ZVLÁDNEME!.

Podpořte nás