Kontakty lidé

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín

Mgr. Lenka Zahradníková

Tel.: 731 520 068, 558 736 910
zástupkyně ředitelky, vedoucí sekce pobytových služeb pro seniory

Mgr. Jana Turoňová

vedoucí sekce prevence, vedoucí Charitní poradny

Bc. Radka  Heliošová, DiS.

vedoucí sekce terénních a ambulantních služeb, sociální pracovník