Tříkrálová sbírka

obecny_rouska_FCB_cover_820x360

Tříkrálová sbírka 2021

Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru. Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít do ulic a osobně přinášet novoroční požehnání přímo do domácností. Tříkrálová sbírka se uskutečnila prostřednictvím staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line formou.

Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se v rámci sbírky využilo celkem 66 pokladniček (statických), do kterých dárci přispěli celkovou částkou 384 536,- Kč. Výtežek z online pokladničky je 173 992,- Kč. Celkem se tedy jedná k dnešnímu dni o částku 558 528,- Kč.

„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes netradiční průběh letošní Tříkrálové sbírky dosáhli téměř poloviny loňského výnosu. Tímto bychom chtěli poděkovat za velikou ochotu, vstřícnost a čas místním koordinátorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s umístěním pokladniček a podíleli se na průběhu letošní sbírky. V neposlední řadě patří díky také médiím za propagaci on-line pokladničky“, vzkazuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika Klimková.

příspěvky na FB