Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka pokračuje on-line!
Do 31. ledna 2022 je možné přispět bezhotovostním převodem na číslo účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988002. 

Průběžné výsledky ze statických pokladniček a on-line koledy na adrese Tříkrálové sbírky 2022 https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 

podpis v mailu děkujeme TKS 2022