Tříkrálová sbírka

obecny_rouska_FCB_cover_820x360

Tříkrálová sbírka pokračuje on-line

Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru. Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít do ulic a osobně přinášet novoroční požehnání přímo do domácností. Tříkrálová sbírka se uskutečnila prostřednictvím staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line formou.

Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se v rámci sbírky využilo celkem 66 pokladniček (statických), do kterých dárci přispěli celkovou částkou 384 536,- Kč. Umístěny byly do 24. ledna na úřadech, v obchodech, knihovnách, kostelích a farnostech. Ti, kteří svou statickou pokladničku nenašli, přispěli bezhotovostním převodem do on-line pokladničky 135 630,- Kč. Celkem se tedy jedná k dnešnímu dni o částku 520 166,- Kč.

„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes netradiční průběh letošní Tříkrálové sbírky dosáhli téměř poloviny loňského výnosu. Tímto bychom chtěli poděkovat za velikou ochotu, vstřícnost a čas místním koordinátorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s umístěním pokladniček a podíleli se na průběhu letošní sbírky. V neposlední řadě patří díky také médiím za propagaci on-line pokladničky“, vzkazuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika Klimková.

 Statické pokladničky jsou již rozpečetěny, ale do online kasičky je stále možné přispívat a to do 30. 4. 2021. Po tomto termínu bude jisté, zda budeme moci zrealizovat všechny schválené záměry, např. bezbariérové úpravy Charitního centra pro seniory nebo rekonstrukci topení v Charitním domě pro matky v tísni, anebo budeme stát před rozhodováním, koho z potřebných podpoříme,

 Připojit se ke sbírce a podpořit tak lidi v nouzi prostřednictvím služeb Charity Český Těšín je možné až do 30. 4. 2021 na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708002 nebo prostřednictvím QR kódu.

leták TKS k distribuci

 

V případě dotazů ohledně Tříkrálové sbírky kontaktujte koordinátora TKS – Alinu Humel na tel. čísle 605 205 638 nebo na e-mail.: alina.humel@ceskytesin.charita.cz.

Ať už sbírka proběhne podle jakéhokoliv scénáře, její poselství zůstane: "Sbírka pomůže potřebným lidem, přičemž každá koruna může tuto pomoc přinést."

 

příspěvky na FB