Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Český Těšín

Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity, dobré vůle a představuje unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem. Po roční pauze mohli koledníci v prvních dvou lednových týdnech opět vyrazit do ulic a šířit mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky.

Ani v Charitě Český Těšín tomu nebylo jinak. 243 zapečetěných tříkrálových pokladniček poputovalo do rukou koledníků, kteří díky svému nadšení pro dobrou věc vytvořili více než sto kolednických skupinek a navštívili domácnosti v Českém Těšíně a okolních obcích. Pro všechny, kterým se nepodařilo koledníky zastihnout, byly připraveny stacionární pokladničky na úřadech, v kostelích, knihovnách, soukromých firmách a ve vybraných prodejnách Hruška a COOP. Umístění těchto pokladniček by nebylo možné bez vstřícnosti dobrých lidí, kteří se z vlastní vůle zapojili do organizace koledování..

Díky všem zúčastněným a štědrým dárcům se v letošní sbírce podařilo během 16 dní vykoledovat úžasných 1 206 382 Kč. Dále stejně jako v loňském, tak i v tomto roce je pořád možnost bezhotovostně přispět do sbírky, která pokračuje až do 30. dubna 2022 pomoci QR kódu nebo přes platební bránu na www.trikralovasbirka.cz.

Výnos letošní sbírky pomůže při realizaci nové aktivizační zahrady a vytvoření bezbariérových prostor v Charitním centru pro seniory. Vybrané finance také zajistí klientům preventivních služeb nové zážitky z výletů, které pro ně zorganizujeme.

Díky štědrosti všech dárců a ochotě všech zapojených stran, která předčila naše očekávání, se můžeme kromě plánovaných záměrů pustit také do přípravy dalších projektů, které nám pomohou zlepšit fungování našich služeb v dalších létech“ zdůraznila Ing. Monika Klimková, ředitelka organizace.

Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili a svým dobrým skutkem podpořili činnost Charity Český Těšín.

 

 

 

Průběžné výsledky ze statických pokladniček a on-line koledy na adrese Tříkrálové sbírky 2022 https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 

Tks 2022 (1)