Charitní dům pokojného stáří

V Charitním domě pokojného stáří se snažíme postupně vytvářet takový domov, kde bychom chtěli sami žít. Zaměřujeme se na to, aby se u nás klienti cítili dobře, bezpečně a prožívali důstojně svůj podzim života. Také co nejvíce podporujeme jejich dosavadní schopnosti. Vytváříme zázemí klientům podporující kontakty s blízkými a známými, s možností vytvořit si přátelství nová.

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která je poskytována v pobytovém zařízení. 

Služba nabízí:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Služba je určena:

Služba je určena pro osoby od 65-ti let z Českého Těšína a okolí, kdy jejich zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém domácím prostředí. 

Dokumenty:


žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
ceník
domácí řád
veřejný závazek


GDPR

GDPR klienti
GDPR osoby blízké
GDPR zájemci o službu

GDPR.pdf

 

Kontakty:

Vedoucí Charitního domu pokojného stáří -  Bc. Ilona Kaszperová
tel.: +420 731 133 260, e-mail: 4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Sociální pracovník -  Michaela Skácelová, DiS.
tel.: +420 731 133 261, e-mail: michaela.skacelova@ceskytesin.charita.cz

nepřetržitý provoz tel.: 603 287 058

Provozní doba:
  • nepřetržitý provoz.
  • sociální pracovník je k dispozici ve všední dny pondělí až pátek 8:00 – 13:00, popřípadě po předchozí telefonické domluvě.
Popis zařízení:

Charitní dům pokojného stáří se nachází v centru města ve dvoupodlažním obytném domě s 10 bytovými jednotkami s vlastní koupelnou a WC, 2 bytové jednotky mají koupelnu a WC společnou. Kapacita domova je 24 lůžek. Na patrech se nachází společenská zákoutí. Součástí domova je také kaple, prostor pro kadeřnici a zahrada s altánem.  


Vyžadujeme osobní podání žádosti (žadatelem, nebo rodinným příslušníkem). Jiný způsob lze akceptovat pouze ve zvláštních případech. Děkujeme za pochopení. 
 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje,  města Český Těšín,
statutarního města Karviná, obce Chotěbuz a obce Albrechtice.

5893_mskImage.ashx007182

Albrechtice logo Chotěbuz logo