Charitní dům pokojného stáří

V Charitním domě pokojného stáří se snažíme postupně vytvářet takový domov, kde bychom chtěli sami žít. Zaměřujeme se na to, aby se u nás klienti cítili dobře, bezpečně a prožívali důstojně svůj podzim života. Také co nejvíce podporujeme jejich dosavadní schopnosti. Vytváříme zázemí klientům podporující kontakty s blízkými a známými, s možností vytvořit si přátelství nová.

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která je poskytována v pobytovém zařízení. 

Služba nabízí:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Služba je určena:

Služba je určena pro osoby od 65-ti let z Českého Těšína a okolí, kdy jejich zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém domácím prostředí. 

Dokumenty:


žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
ceník
domácí řád
Pravidla návštěvy
Veřejný závazek


GDPR

GDPR klienti
GDPR osoby blízké
GDPR zájemci o službu

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 podáváme upřesňující informace, za jakých podmínek bude umožněna návštěva seniorů v našich domovech. 

Pravidla návštěvy od 1. 3. 2021
GDPR.pdf
Čestné prohlášení.pdf
Kontakty:

Vedoucí Charitního domu pokojného stáří -  Bc. Šárka Jonsztová
tel.: 731 133 261, email: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník -  Michaela Helisová, DiS.
tel.: 731 133 260, email: michaela.helisova@ceskytesin.charita.cz

nepřetržitý provoz tel.: 603 287 058

Provozní doba:
  • nepřetržitý provoz.
  • sociální pracovník je k dispozici ve všední dny pondělí až pátek 8:00 – 13:00, popřípadě po předchozí telefonické domluvě.
Popis zařízení:

Charitní dům pokojného stáří se nachází v centru města ve dvoupodlažním obytném domě s 10 bytovými jednotkami s vlastní koupelnou a WC, 2 bytové jednotky mají koupelnu a WC společnou. Kapacita domova je 24 lůžek. Na patrech se nachází společenská zákoutí. Součástí domova je také kaple, prostor pro kadeřnici a zahrada s altánem.  


Vyžadujeme osobní podání žádosti (žadatelem, nebo rodinným příslušníkem). Jiný způsob lze akceptovat pouze ve zvláštních případech. Děkujeme za pochopení. 
 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje,  města Český Těšín,
města Karviná a města Havířov.

5893_mskImage.ashx007182005908