Charitní asistence

V Charitní asistenci pomáháme zejména seniorům, kteří chtějí zůstat co nejdéle doma a nemohou se o sebe plně postarat, cítí se osamoceni a potřebují společnost druhé osoby. Doprovázíme klienty na procházky, procvičujeme paměť a pomáháme i s péči o vlastní osobu (hygiena, příprava jídla, úklid domácnosti).

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která probíhá u klienta doma.

Služba nabízí:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Služba je určena pro:

Služba je určena seniorům zejména od 65 let, osobám starším 27 let s chronickým onemocněním, tělesným nebo zrakovým postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby. 

Službu poskytujeme v obcích:

Český Těšín, Chotěbuz, Albrechtice u České Těšína, Horní Suchá, Dolní a Horní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Soběšovice, Havířov, Horní Bludovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Třanovice, Vělopolí, Karviná, Petrovice u Karviné, Ropice, Stonava, Louky nad Olší, Těrlicko

Dokumenty:

Ceník
Veřejný závazek
Postup při podávání stížnosti

GDPR

GDPR klienti
GDPR příbuzní a rodinní příslušníci
GDPR zájemci o službu

Kontakty:

Vedoucí Charitní asistence -  Mgr. Aneta Benčáková
tel.: 735 792 271, email: WgrDRW6_9-nu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Sociální pracovník -  Mgr. Kristina Lendlová
tel.: 603 884 856, email: 6kvC-7d7TerxU-enW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g

Provozní doba:
  • nepřetržitý provoz, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • sociální pracovník je přítomný ve všední dny pondělí až pátek 6:30 -14:30   
Popis zařízení:

Sídlo Charitní asistence se nachází na Jablunkovské ulici 997/84 v Českém Těšíně. Vchod je situován z ulice Pod zvonek od autobusové zastávky. Zde najdete i Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Charitní poradnu pro rodiny - seniory a pečující, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené a Charitní pečovatelskou službu.
Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

5893_mskImage.ashxTěrlicko logo