Charitní asistence v "době koronavirové".

Charitní asistence v "době koronavirové".

Jako všichni jsme se na počátku obávali vzniklé situace, ale naše asistentky spolu s vedoucí služby a sociální pracovnicí se rychle v nastalé situaci zorientovaly. Vytvořily jsme si nouzový a krizový plán služeb. Byla to taková naše jistota, jak postupovat, kdyby naše služba nebo některý z klientů onemocněl, což se naštěstí nestalo. Několik klientů sice přerušilo služby, neboť jejich rodiny byly doma a postaraly se o ně, ale u většiny probíhaly asistence běžným způsobem.

I v tuto dobu jsme přijímaly nové klienty, protože naši službu nutně potřebovali. Samozřejmostí bylo používání ochranných prostředků, jako jsou rukavice, návleky, roušky nebo štíty. V kancelářích a autech jsme neustále desinfikovaly povrchy a dodržovaly přísná hygienická opatření. Nejezdily jsme autobusy. Ke klientům jsme se dostávaly buď pěšky, nebo služebním autem. V kancelářích se asistentky zdržovaly minimálně, aby se vzájemně neohrozily. V této době plné paradoxů bylo pro naše klienty jistě uklidňující, že služby probíhaly běžným způsobem.

Chceme Vás ujistit, že naše asistence jsou bezpečné, máme dostatek ochranných pomůcek a těšíme se na Vás. Spolu to zvládneme.  

(Charitní asistence je pomoci lidem, kteří se o sebe nemohou plně postarat, tak aby bylo zamezeno jejich sociální a jiné izolaci a zároveň mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).