Charitní sociální práce obrazem

Charitní sociální práce obrazem

V prostorách Městského úřadu v Českém Těšíně je možné shlédnout výstavu fotografií pod názvem „Charitní sociální práce obrazem”. Autoři snímků - členové fotoklubu FOTOGRAFICKÝ OBZOR Český Těšín, z.s. - Miroslav Niedoba, Jaroslav Ivánek a Ivo Poloček, se po dobu dvou týdnu snažili fotografiemi zachytit každodenní činnosti v sociálních službách Charity Český Těšín.

Výstava je realizována v rámci projektu Rozvojový plán Charity Český Těšín. “Jedním z cílů dvouletého společného snažení bylo prezentovat význam a hodnotu sociální práce pro potřebné a proto jsme tuto akci připravili. Smyslem výstavy je seznámit veřejnost s činností našich služeb a přiblížit tak charitní práci, ve které pomáháme různým skupinám obyvatel”, uvádí Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín.
Máme za to, že propagace sociálních služeb je velmi potřebná, obzvláště v tomto období, kdy se všichni zaměřujeme především na to, jak nejlépe chránit a podporovat své blízké.
Výstava je pro veřejnost dostupná minimálně po dobu dvou měsíců.