Paliativní péče

Paliativní péče

Umírání je nedílnou součástí našeho života a jedná se o zcela přirozený proces v koloběhu života. Každé umírání představuje loučení ve všech jeho podobách. Z tohoto důvodu by toto období mělo proběhnout v každém směru důstojně tak, aby měl umírající dostatek času připravit se na svou "poslední cestu". Pro umírajícího je důležité, aby nebyl sám. Stejně tak vyžaduje doprovázení i rodina umírajícího pro přípravu na bolestnou ztrátu blízkého člověka. I v případě, kdy člověk onemocní nevyléčitelnou nemocí, nastupuje tzv. paliativní péče neboli útěšná a zmírňující medicína. Podporuje péči, jenž neprohlubuje utrpení, ale pomáhá klidně nemocnému zemřít. Jejím cílem je zachovat důstojnou kvalitu života u nevyléčitelně nemocného člověka v pokročilém stádiu onemocnění. Snaží se mírnit především bolest a kontrolovat ostatní symptomy pro dosažení dobré kvality života až do svého konce. Důležitou stránkou je také podpora v ostatních oblastech lidského života, a to v oblasti sociální, psychické a spirituální.

Těmito několika základními informacemi o paliativní péči Vám chceme jen nastínit, jak široké toto téma je a pokud Vás zaujalo, přijďte na avizované setkání pečujících, které proběhne v srpnu 5. 8. 2020 od 16 do 18 h v budově Charity Český Těšín na ul. Jablunkovská 997/84 na téma „Péče o umírající a pozůstalé“. Na tomto setkání se můžete dozvědět více informací ohledně paliativní péče a potkat se s lidmi, kteří hledají odpověď na stejné dotazy týkající se tohoto tématu.

Bc. Jiřina Grebeňová

Sociální pracovník Charitní poradny pro rodiny – seniory a pečující

Realizováno za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu " Pomáháme pečujícím II."  


5893_msk