Setkávač přijel k nám!

Setkávač přijel k nám!

Kontejner, který měl brázdit venkovní akce a zvát na Olympijské festivaly, přetvořil Český olympijský výbor na bezpečné místo pro setkávání a zdarma ho půjčuje domovům pro seniory. Od středy 15. 7. ho můžete vidět před Charitním domem pokojného stáří, kde je k dispozici klientům našeho domova a jejich návštěvám po dobu 1 týdne.

První setkání již proběhla, radost zúčastněných z opětovného shledání po dlouhé odluce je nepopsatelná. O to větší je naše nadšení pro tuto dobrou věc a způsob pomoci našim klientům a jejich rodinám. Setkávač splnil naše očekávání, děkujeme Českému olympijskému výboru a mluvčí paní Linkové za zapůjčení Setkávače a paní Murínové - mluvčí nemocnice Karviná - Ráj za pomoc v realizaci této akce pro nás! 

008594