Stručný průvodce oddlužením aneb jak z dluhové pasti - nová informační brožura preventivní služeb

Stručný průvodce oddlužením aneb jak z dluhové pasti - nová informační brožura preventivní služeb

Informační brožura s názvem Stručný průvodce oddlužením aneb jak z dluhové pasti pojednává o problematice oddlužení a odráží nejčastější dotazy, se kterými se klienti na Charitu Český Těšín, respektive její poradnu obracejí. Tato publikace byla zpracována v rámci projektu „Podpora rodin na Těšínsku“ financovaného z prostředků Moravskoslezského kraje. Projekt byl zaměřen na podporu klientek Charitního domu pro matky v tísni a návazných služeb a kladl si za cíl posílit vazbu mezi matkou a dítětem formou společných aktivit a zároveň rozvinout a upevnit návyky k samostatnému bydlení tak, aby po odchodu z azylového byly klientky schopny samostatně hospodařit a udržet si bydlení.    

Jak říkají autoři publikace Mgr. Jana Turoňová - vedoucí sekce prevence Charity Český Těšín, Mgr. Michal Kawulok  a Mgr. Tereza Čerešňová - sociální pracovníci poradny pro finanční a právní tíseň: "Hlavním impulzem pro vznik této informační brožury zabývající se oddlužením, byla skutečnost, že v České republice se v Centrální evidenci exekucí nachází téměř 800 tisíc lidí v exekuci, přičemž je proti nim vedeno celkem více než 4 milióny exekucí. Dle dat Exekutorské komory má exekuci také téměř 39 tisíc mladých lidí mezi 18. a 26. rokem života. A 66 tisíc dlužníků s exekucí má 65 let a více. Navíc další tisíce lidí má dluhy, které nedokáže splácet a exekuce jim reálně hrozí."

Bružura je k dispozici v Charitní poradně na ul. Ostravské 285 v Českém Těšíně. 

5893_msk