Tříkrálová sbírka pomáhá trénovat paměť našim seniorům

Tříkrálová sbírka pomáhá trénovat paměť našim seniorům

Díky Tříkrálové sbírce mohla Charitní asistence nakoupit odbornou literaturu a aktivizační pomůcky pro trénink paměti pro své klienty: od her rozvíjející jemnou motoriku až po logické trénující postřeh. Věříme, že nadšení klientů z hry bude stejně velké jako to naše.