Výtvarná soutěž pro koledníky Charity Český Těšín

Výtvarná soutěž pro koledníky Charity Český Těšín

Milí koledníci nezapomeňte na naší výtvarnou soutěž, ve které můžete získat zajímavé ceny!
Více informací na našich webových stránkách https://ceskytesin.caritas.cz/akce/vytvarna-soutez-pro-koledniky-charity-cesky-tesin/