Zákaz návštěv klientů

Zákaz návštěv klientů

V Charitních domovech pro seniory nadále platí zákaz návštěv.  

Na základě výjimky mohou návštěvy probíhat v CHDPS Hrabinská a CHDPS Hnojník pouze v těchto odůvodněných případech:

  • u klientů s omezenou svéprávností,
  • u klientů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovnice ve spolupráci s dalšími pracovníky a potvrzuje ji vedoucí sekce pobytových služeb pro seniory Mgr. Lenka Zahradníková.

Režim návštěv probíhá dle postupu o Koordinaci návštěv v zařízení.